مجموعه کامل از صدای کیبورد و ماشین تایپ – افکت صوتی متفاوت و بسیار کاربردی برای هر تدوینگر

افکت صدای تایپ و کیبورد

دو مجموعه منتخب از افکت صوتی و صدا تایپ که به صورت هم فروشی و هم رایگان عرضه شده.