مقالات سینمایی و تدوین
یک کدک (کوتاه برای شرکت mpressor- Dec ompressor) یک وسیله فشرده سازی ویدئو دیجیتال برای پخش در رایانه است. انتخاب کدک برای کار شما بستگی به بسیاری از متغیرها دارد. کیفیت [...]
0

بالا

X