شماره کارت بانک پاسارگاد:

شماره کارت :

  • 5022-2910-3195-1898
  • بنام  بنیامین سالاری جزی

شماره کارت بانک ملت:

شماره کارت :

  • 6104-3378-7555-0178
  • بنام  بنیامین سالاری جزی