پلاگین تخصصی حرکت اهسته-Twixtor Pro v6.2.5

پلاگین تخصصی حرکت اهسته-Twixtor Pro v6.2.5
به طور هوشمندانه تصاویر را آهسته می کند، سرعت می دهد و یا تغییر نرخ فریم از توالی های تصویر خود را تغییر میدهد . شما را قادر می سازد سرعت و نرخ فریم را تغییر دهید بدون انکه کیفیت تصاویر شما دچار افت و پیکسلی شود،

0

TOP

X