مشکل موشن بولر در تصاویر ویدیویی-Field Video

مبحث interlaced &Deinterlace در ادیوس:
ترفند آموزشی برطرف کردن مشکلات Field Video در تصاویر ویدیوئی :
ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که از کار خود خروجی گرفته و کار نهایی شما به زبان ساده حالت میشن بولر یا حالت شبح مانندی داشته .
ترفند آموزشی برطرف کردن مشکلات Field Video در تصاویر ویدیوئی برنامه ادیوس همه ورژن ها…..

0

TOP

X