آموزش تنظیم و نرمال سازی اصوات در ادیوس

آموزش تنظیم و نرمال سازی اصوات در ادیوس: این آموزش خیلی روان وساده شما میتوانید چنانچه صوتی دارید وکانال صوتی نامیزان و یا نادرستی دارد به سادگی تنظیم کنید .در این آموزش به دو مبحث می پردازیم :
چنانچه صدا شما خيلي قوي و نامفهوم ميباشد و موج بلند و كامل است
چنانچه صدای شما ضعيف ميباشد و كلأ صوت با صدای آهسته ضبط شده باشد و موج های کوتاه

0

TOP

X