پریست سینمایی لایت فاکتوری افتر افکت Knoll Light-Factory

مجموعه پریست های سینمایی لایت فاکتوری افتر افکت:Knoll Light-Factory ؛ Presets:
مجموعه پریست های نوری ، سینمایی ، توسط پلاگین Knoll Light-Factory :مجموعه افکت های نور ، سینمایی مخصوص پلاگین Flares Knoll Light ؛ شامل ۱۰۰ عدد افکت نوری برای خلق و شبیه سازی جلوه های نوری مختلف میباشد.

0

TOP

X