پکیج۱ فوتیج ذرات خاکستر و اتش

پکیج۱ فوتیج ذرات خاکستر و اتش، این مجموعه شامل ۱۰ عدد ویدیو با حالات های مختلف در جهات مختلف سوختن خاکستر میباشد. نوعی افکت از قالب پارتیکل که برای شبیه سازی حالات سوختن و غیره و همچنین برای استفاده در ویدیو کلیپ و غیره کاربرد دارد.

0

TOP

X