ويديو شمارش معكوس اعداد برای کلیپ سازی

۱۰ عدد ويديو شمارش معكوس براي كليپ سازي و تدوين
شمارش معكوس براي تدوين و ميكس ومونتاژ :(countdown For Edits ):
يعني اعداد از آخر به اول شمرده مي شوند. و ويديو هاي شمارش معكوس ؛ براي ابتدای فيلم ها و كليپ ها ، و غيره كاربرد دارند.

0

TOP

X