استایل و ابجکت های تدوین نوشتاری در ادیوس

استایل و ابجکت های تدوین نوشتاری در ادیوس:۲۱ سبک متفاوت نوشتار ” با یک فونت مشترک -در این پکیج ما تعداد ابجکت؛ همچنین انواع سبک های نوشتاری خطی ، آینه ای ،تو خالی و غیره را با یک فونت و با تغییر حالت ها و امکانات برنامه نوشتار ادیوس انجام داده ایم.

0

TOP

X