Hollywood FX 5.2 مجموعه افکت و ترازیشن ها

مجموعه افکت و ترازیشن های هالیود فکس ، Hollywood FX 5.2 آرشیوی از انواع ترازیشن ها مختلف.

Hollywood FX 5.2 : این نسخه کمی قدیمی شده ! و دیگر آپدیت مجزایی از این برنامه توسط کمپانی پیناکل منتشر نشده ! اما
هنوز هم مورد کاربرد بسیار از افرادی میباشد که از نسخه های مختلف این برنامه استفاده میکنند.

0

TOP

X