شمارش معکوس عددی Rings loop
0

شمارش معکوس حلقه ای شمارش ۱۰ الی ۰

شمارش معکوس Rings loop and countdown
سه عدد ویدیو شمارش معکوس اعداد ؛ از ۱۰ الی ۰ به صورت بسیار جالب و متفاوت به صورت کانال الفا و قابلیت استفاده در تمام نرم افزار های تدوین .
برای کاربرد های متفاوت استارن فیلم و کلیپ و غیره .

Leave a Comment

Your email address will not be published.

0

TOP

X