حل پیغام خطا-ادیوس ۹(۰x8000ffff)
0

حل پیغام خطا-ادیوس ۹

گاهی بعد در برنامه جدید ادیوس ۹ ،با مشکلی و پیغامی روبرو میشوید ؛
این پیغام Catastrophic failure 0x8000ffff ؛ میباشد و برای حل این مشکل راه حلی وجود نداشته !! اما ..
ما راه حل و آموزش ساده ای داریم که هم پچ این مشکل میباشد.

۶۰,۰۰۰ ریال – خرید محصول

Leave a Comment

Your email address will not be published.

0

TOP

X