شماره کارت بانکی:

  • شماره کارت:
  • ۶۱۰۴-۳۳۷۸-۷۵۵۵-۰۱۷۸
  • بانک ملت ، بنام بنیامین سالاری