شماره کارت بانک ملت:

شماره کارت :

  • ۶۱۰۴-۳۳۷۸-۷۵۵۵-۰۱۷۸
  • بنام  بنیامین سالاری جزی

شماره کارت بانک پاسارگاد:

شماره کارت :

  • ۵۰۲۲-۲۹۱۰-۳۱۹۵-۱۸۹۸
  • بنام  بنیامین سالاری جزی