تغییرات و محصولات جدید

تغییرات جدید در راه هستند.

به زودی محصولات جدید ما ، همچنین آموزش ها و نرمافزار های متفاوت ،

نسخه های امن و استیبل نرم افزار های تدوین ، بر روی سایت قرار داده خواهد شد.

همچنین تغیراتی در منو های و بخش های طبقه بندی محصول و همچنین قالب محصول اعمال خواهد شد .

این تغییرات تا ۱۰ روز آینده بر روی سایت خواهیم داشت .

Leave a Comment

Your email address will not be published.

0

TOP

X